sonraki

Fışkırma. Coşma. Birdenbire öfkelenme, köpürme, parlama....